ASL Blog

2013-08-26

2011 2학기 종강총회 및 졸업생 환송회

 

2011년도 2학기 종강 총회 및 졸업생 환송회

졸업생 [1명] : 석사 김동윤
신입생 [7명] : 박사 김경헌, 박사 최일석, 석사 박소연, 석사 윤민주, 석사 이재훈, 석사 이진수, 석사 홍석만

Article written by 유경종

Related Posts

2023-02-07
2022-12-20
2022-07-27
2022-07-13

Read More

2023-02-07
2022-12-20
2022-07-27
2022-07-13
chevron-down